ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV

Zažít právo a vnímat jeho smysl
NOVINKY

PŘIDEJTE SE

PŘIHLÁSIT SE
DO ROČNÍKU
2024

PÁTÁ FAKULTA?

„Důležité věci často nejsou vidět, najdete je pod povrchem. Bez nich by ale život nebyl úplný. Je tomu tak i v právnickém vzdělávání v České republice. Kromě čtyř „oficiálních” fakult se již od roku 1999 věnuje vzdělávání právníků také fakulta pátá. Neoficiální, živá, hravá, neformální, zneklidňující, lidskoprávní …

… ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV.“

NOVINKY

Rámcový program ŠLP 2024

Rámcový program ŠLP 2024

Program Školy lidských práv 2024 nabízí jako vždy zajímavá témata v podání zkušených lektorů. Podíváme se na zoubek umělé inteligenci, samozřejmě zamíříme do Štrasburku, nahlédneme za zdi psychiatrických nemocnic, seznámíme se s novinkami v imigračním právu a praxi, budeme se věnovat různým formám násilí… Hostem letošní ŠLP bude předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Podívejte se, na koho a na co se mohou účastníci těšit.

ŠLP 2024 – můžete se přihlašovat!

ŠLP 2024 – můžete se přihlašovat!

Škola lidských práv pro studenty právnických fakult z ČR a Slovenska proběhne letos ve dnech 8. – 14. září 2024 opět v hotelu Na statku v Náměšti nad Oslavou. Zájemci se mohou již nyní přihlašovat k účasti!

Co je Škola lidských práv

Proč?

Škola lidských práv si klade za cíl inspirovat budoucí právníky k tomu, aby svou profesi brali jako poslání se zodpovědností za fungování právního státu.

 

Škola lidských práv ukazuje studentům, že:

 • právo nenajdou (jen) v učebnicích,
 • právo má sloužit všem, nejen schopným a úspěšným,
 • právo nefunguje (jen) podle paragrafů,
 • v praxi je často obtížné domoci se spravedlnosti,
 • právník nemá být robot bez empatie.

Díky Škole lidských práv přibývá právníků, kteří:

 • jsou vnímavější k problémům kolem sebe,
 • rozšiřují dostupnost právní pomoci,
 • chovají se ve svých profesích zodpovědněji,
 • systematicky připívají k lepšímu fungování právního státu.

Škola lidských práv se účastníkům líbí. Napsali o ní například:

 • “Moc děkuji za celou akci a kéž by takových podobných bylo k dispozici víc (nejen na problematiku lidských práv).”
 • “Místo bylo perfektní, organizace a zajištění všeho také (ať už hostů, či právě místa). Také oceňuji to, že nikdo z pracovníků neměl problém s nočním programem, což by jinde mohl být problém. Ze všeho jsem nadšená a veliké poděkování za tuto akci.”
 • “Chvála a samá chvála. Moc si vážím toho, že se takové akce konají a že jste si s tím dali práci.”
 • “Výborné podujatie!”
 • “Moc děkuju, že tohle děláte. Byl to skvělý a nezapomenutelný zážitek, který nemá u nás obdoby. Díky!”

Jak?

Škola lidských práv má podobu týdenního intenzivního prakticky zaměřeného vzdělávacího programu pro 25 studentů právnických fakult z ČR a Slovenska. Program doplňuje, rozvíjí, prohlubuje a umožňuje vyzkoušet si “naživo” znalosti získané na fakultách.

Na Škole lidských práv se nepřednáší ani neučí zpaměti poučky. Program využívá interaktivních metod, které zapojují studenty do výuky (simulovaná řízení, řešení případových studií, simulované situace, řízené diskuse apod.)

Na Škole lidských práv absolvují studenti každý den 3-4 tematicky zaměřené workshopy týkající se různých oblastí ochrany lidských práv, např.:

 • práv dětí,
 • domácího násilí,
 • ochrany duševně nemocných,
 • právní ochrany životního prostředí,
 • ochrany před diskriminací,
 • práv azylantů a jiných cizinců,
 • prosazování principů dobré a transparentní správy veřejných věcí,
 • práva na spravedlivý proces,
 • práv obětí trestných činů,
 • účasti veřejnosti na rozhodování apod.

Na tento program navazují podvečerní a večerní diskuse s hosty z řad významných právnických osobností, státních úřadů či neziskových organizací.

Na přípravě a realizaci programu se podílejí vyučující právnických fakult.

aktuální ročník

Jak se přihlásit

Škola lidských práv 2024 se koná ve dnech 8. – 14. září 2024  v hotelu Na statku v Náměšti nad Oslavou
www.restauracenastatku.eu

K účasti se mohou přihlásit studenti všech ročníků právnických fakult z České republiky a ze Slovenska. K přihlášení slouží formulář na tomto webu.  K přihlášce musí zájemci připojit jako přílohu úvahu v rozsahu minimálně 1 a maximálně 3 normostrany na téma „Rozsudek, který se mi nelíbí (se kterým nesouhlasím)“, kdy podstatnou část práce musí tvořit názory účastníka. Možnost přihlašování končí o půlnoci 7. července 2024. Z přihlášených vyberou organizátoři do 15. července 25 účastníků. Vybraní i odmítnutí účastníci obdrží informaci emailem.

Účast je podmíněna zaplacením účastnického poplatku ve výši 5 000 Kč. K úhradě poplatku nebo jeho části mohou studenti využit stipendijní fondy jednotlivých fakult. Poplatek se hradí do 15 dní ode dne, kdy účastník obdrží informaci o tom, že byl vybrán. Pokud nebude poplatek v této lhůtě uhrazen, nabídnou organizátoři účast náhradníkům.

Informace o programu

Program letošní ŠLP bude teprve postupně vznikat. Tento ročník budeme věnovat pozornost mimo jiné tématu umělé inteligence a samozřejmě opět také ochraně lidských práv a fungování právního státu v souvislosti s válkou (nejen) na Ukrajině. Již nyní víme, že účastníci se mohou těšit mimo jiné na následující témata, lektory a hosty:

Aktuální judikatura ESLP

Kateřina Šimáčková, soudkyně ESLP (online)
Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

Umělé inteligence a právní regulace

Monika Hanych, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

Nahradí umělá inteligence advokáty?

Jakub Dohnal, advokátní kancelář Arrows

Solární baroni versus právní stát

DOUCHA ŠIKOLA advokáti

Hrátky s ústavním právem

Maxim Tomoszek, Zdeněk Červínek, Právnické fakulta UP Olomouc

Nedobrovolné hospitalizace v praxi

Vítězslav Dohnal, advokát

Mýty a fakta o migraci a integraci

Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci

Jak provést oběť znásilnění trestním řízením bez šrámů na duši a na těle

Veronika Ježková, advokátka

Právo v dobách válečných konfliktů

 

Prohlídka zámku

 

Turnaj v minigolfu

Hosté ŠLP 2024

v jednání

 

Místo konání

Hotel *** Restaurant „NA STATKU“

Hotel *** Restaurant „NA STATKU“
Hotel *** Restaurant „NA STATKU“
Bítešská 13, Náměšť nad Oslavou

Formulář k přihlášení

Předchozí ročníky

Škola lidských práv – pátá fakulta navazuje na původní formát projektu, kdy se jej vždy účastnili studenti ze všech právnických fakult a konal se jako výjezdní akce mimo prostory některé z fakult. V této původní podobě se po mnoha létech uskutečnil opět v roce 2018, kdy proběhl ve dnech 9. – 15. září v hotelu Na statku v Náměšti nad Oslavou.

Úplně poprvé se Škola lidských práv uskutečnila v roce 1999 v hotelu Květnice v Tišnově. Další ročník proběhl v Boskovicích a poté se ŠLP na dlouhou dobu přestěhovala do Brna k přehradě, kde probíhala v hotelu Kozí Horka. Akci pořádalo občanské sdružení Ekologický právní servis, ke kterému se později přidala Liga lidských práv. Následně projekt převzala Pro bono aliance

Tenčící se finanční zdroje vedly k tomu, že Pro bono aliance využila možnosti stát se partnerem projektů realizovaných právnickými fakultami. Tak vznikla Škola lidských práv jako volitelný předmět na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě MU v Brně. V Brně pokračuje tento předmět až do dnešních dní. V roce 2019 se akce uskutečnila ve dnech 15. – 21. září 2019. Stručné zprávy o konání najdete zde:

Galerie

Prohlédněte si více fotografií z předchozích ročníků:

Videoukázky z předchozích ročníků

Další videa ze ŠLP najdete na:

Kdo za tím stojí

Kdo pořádá?

Školu lidských práv pořádá nezisková organizace Pro bono aliance (www.probonoaliance.cz). Ta sdružuje právničky a právníky usilující o zodpovědnější výkon právnických profesí a o to, aby právo více chránilo slabší.

Kdo a jak učí?

Mezi lektory na Škole lidských práv patří advokáti, soudci, státní zástupci, pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv, vyučující právnických fakult, právníci neziskových organizací atd. Výuka probíhá výlučně s využitím interaktivních metod, které umožňují studentům praktické osvojení znalostí, zprostředkovávají zážitek s daným tématem a zvyšují citlivost k lidskoprávním tématům. Škola lidských práv pomáhá účastníkům zažít právo na vlastní kůži.

Kdo stojí v čele?

Každá fakulta by měla mít v čele děkana. Někoho, kdo jí udržuje v chodu, dodává jí energii, navazuje a udržuje kontakty s partnery a dbá o kvalitu odbornou právní i metodickou vzdělávací. Děkanem páté fakulty je v současné době Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, jeden ze zakladatelů ŠLP a předseda správní rady Pro bono aliance.

Kdo podporuje?

Škola lidských práv si za dlouhé období získala množství sympatizantů, kteří oceňují její užitečnost pro rozvoj právního státu a pro zvyšování úrovně budoucích právníků. Tato svého druhu vědecká rada současně pomáhá udržet vysokou úroveň celé akce. K osobnostem podporujícím ŠLP patří například:

JUDr. Kateřina Šimáčková

soudkyně Ústavního soudu, lektorka Školy lidských práv

 

Mgr. Daniela Zemanová

soudkyně Krajského soudu v Liberci, host Školy lidských práv

 

JUDr. Jan Lata

státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, prezident Unie státních zástupců

 

Mgr. Ondřej Kubů

místopředseda Okresního soudu v Táboře, absolvent Školy lidských práv

 

Mgr. Pavel Černý

advokát, Frank Bold advokáti, lektor a spoluzakladatel Školy lidských práv

 

Mgr. František Korbel

advokát, HAVEL & PARTNERS, absolvent Školy lidských práv

 

JUDr. Hana Gawlasová

advokátka, Squire Patton Boggs

PODPOŘTE

Jak můžete podpořit

Buďte spolu s námi pátou fakultu. Pokud jste:

 • ŠLP v minulosti absolvovali a byli jste spokojeni,
 • se ŠLP účastnili jako lektoři nebo hosté a měli jste z ní dobrý pocit,
 • o ŠLP zatím jen slyšeli, nebo o ní teď čtete poprvé a je vám sympatická,

podpořte studium dalších budoucích právníků tak, aby byli vnímavější, citlivější a zodpovědnější.

Jak můžete konkrétně pomoci? Zaplaťte jednomu studentovi “školné” alespoň na část studia. “Školným” ve výši 1600 Kč uhradíte jednomu z účastníků jeden den na ŠLP. Pokud budete mít zájem, na každý příspěvek vám zašleme potvrzení o daru, nebo uzavřeme darovací smlouvu.

Příspěvky můžete poukázat:

 • příkazem k úhradě přímo na účet č. 283 339 644 / 0300
 • kartou nebo on-line službou PayU s využitím portálu Darujme.cz
 

Za kolik?

Přestože je pátá fakulta převážně myšlenka, výuka (překvapivě) něco stojí. Náklady na jeden týdenní semestr pro 25 studentů vycházejí na cca 230 tis. Kč. Podstatnou část rozpočtu tvoří náklady na ubytování a stravu studentů. Jistě bychom mohli uspořádat Školu lidských práv na některé z fakult a náklady by pak byly výrazně nižší. Naše zkušenosti ale jednoznačně ukazují, že pokud se akce tohoto druhu koná mimo fakultní prostředí, mimo ruch velkoměsta a s celodenním pracovním soustředěním (ano, pracujeme až do pokročilých hodin, často s programem i po 20 hodině večerní), je její efektivita výrazně vyšší. Přispívá k tomu i to, že studenti a lektoři mají možnost delšího osobního kontaktu a neformálního předávání zkušeností i mimo oficiální program výuky. Pokud jste zvědaví na konkrétní položky rozpočtu, podívejte se na podrobný rozpočet.

Protože studenti páté fakulty jsou opravdu studenty, nejsou zpravidla schopni hradit celé náklady na svou účast na akci. Na studium si přispívají každý částkou 3500 Kč. Zbývajících cca 145 tis. Kč musíme zajistit z jiných zdrojů. Budeme rádi, pokud nám s tím pomůžete.

Pro hospodaření páté fakulty jsme zřídili samostatný účet. Každý rok zveřejňujeme informace o příjmech a výdajích spojených se Školou lidských práv.

Rozpočet ŠLP

Odhadované náklady:
Ubytování a strava (účastníků, lektorů, organizátorů, hostů) 175.000,- Kč
Odměny lektorů 20.000,- Kč
Náklady na dopravu (lektorů a organizátorů) 10.000,- Kč
Propagace, letáky, web, fcb apod (sazba, grafika, tisk, kopírování) 15.000,- Kč
Osobní náklady (koordinace, zajištění na místě, supervize, metodická pomoc) 20.000,- Kč
CELKEM 230.000,- Kč
Odhadované příjmy:
Účastnické poplatky 85.000,- Kč
Sponzorské dary 80.000,- Kč
Příspěvky bývalých účastníků 65.000,- Kč
CELKEM 230.000,- Kč
Za podporu děkujeme:

HAVEL & PARTNERS
www.havelpartners.cz

 • Ondřej Ručka
 • Ondřej Kubů
 • Ľubomír Majerčík
 • Michal Čermák
 • František Korbel
 • Veronika Olšarová
 • Radek Motzke – radekmotzke.cz
 • Olga Svobodová
 • Jan Kareta
 • Jiří Kubala – www.ak-fm.cz
 • Pavel Šejnoha
 • Adama Borgula
 • Petra Hodysová
 • Jan Filipi
 • Michal Bernard
 • Theodor Klán
 • Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o., www.dohnalbernard.cz
 • Družstvo HRKLOMI
 • Michal Březovják
 • Kristýna Foukalová Molková
 • Nigel Robinson
 • Miroslav Kaštyl
 • Týna Andrlová
 • Jan Kratochvíl
 • Eva Staňková
 • Michal Krajčírovič
 • Tomáš Blažek
 • Advokátní kancelář Constelius, s. r. o., www.constelius.cz
 • Vlaďka Křivová
 • Doucha Šikola advokáti, s. r. o., www.dsadvokati.cz
 • Robert Cholenský
 • Marek Tesař
 • Eva Kubátová
 • Michal Sobotka
 • Martin Kornel
 • Adrian Lukáčik
 • Jindřich Lorenc
 • Michal Krajčírovič
 • Martina Novotná
 • Ondřej Zmeškal
 • Vojtěch Šimíček
 • Adéla Horáková

ŘEKLI O NÁS

„V praxi ráda potkávám absolventy Školy lidských práv – vím totiž, že budou o účastnících různých řízení přemýšlet jako o lidských bytostech, s empatií a bez předsudků. A taky, že v práci i životě udělají vždy alespoň trochu víc než jen nezbytné minimum – a bez téhle malé banality demokratický právní stát prostě nefunguje.”
JUDr. Kateřina Šimáčková

soudkyně Ústavního soudu

„Ve vysokých funkcích v byznysu, na soudech i ve veřejné správě dnes potkávám m mnoho absolventů ŠLP. Svědčí to o tom, že lidská práva jsou důležitá a že lidé, kteří mají zájem o svůj obor a chtějí něco víc, jsou pak úspěšní.”
Mgr. František Korbel, Ph.D.

HAVEL & PARTNERS

Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu
Ondřej Kubů, místopředseda Okresního soudu v Táboře, absolvent ŠLP
Petr Polák, vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře VOP
JUDr. Maxi Tomoszek, proděkan PF UP Olomouc, absolvent ŠLP

Z hodnocení absolventů ŠLP

Člověk si uvědomí velké množství věcí a je velmi obohacující strávit týden s lidmi, kteří se zajímají o podobné otázky, a když máte někoho, kdo vám na ně dokáže odpovídat. 🙂 Děkuji, děkuji, děkuji. Jste skvělí.”

Vše bylo do posledního detailu dokonalé a pečlivě zorganizované. Jsem moc ráda, že jsem se alespoň na tak krátkou dobu mohla stát součástí Školy lidských práv.

„ŠLP byla výborná, programy měly vynikající úroveň a pro mne byly obrovským přínosem a hlavně inspirací pro další nejen profesní život.”

„…vytvořili ste skvelú atmosféru, a to dosť pomohlo. Len tak ďalej…”

„Bylo to fajn. Pro mě opravdu moc, neboť jsem se potřebovala u sebe rozhodnout jakým směrem a pomohlo mi to. Děkuji.”

„Kdyby každá škola fungovala takhle, byla by radost do ní chodit. Pět let na fakultě mi nedalo ani zdaleka tolik, jako 5 dní tady s Vámi. Byla to špica.”

„Určitě doporučím ostatním, výborná akce. Děkuji! :)”

„Dle mého soudu se jednalo o mimořádnou organizačně výborně zvládnutou akci. Zejména oceňuji přátelskou, pohodovou atmosféru. Kromě vzdělávání jsem se i skvěle bavil. Díky.”

„Moc děkuju, že tohle děláte. Byl to skvělý a nezapomenutelný zážitek, který nemá u nás obdoby. Díky!”

„Budu na ŠLP moc vzpomínat, protože to byl skvělý týden plný “aha momentů”, úžasně zajímavých lidí a krásné přírody na Vysočině. Děkuji za pohodovou a neformální atmosféru, v jejímž duchu se celá ŠLP nesla.”

KONTAKTY

Mgr. Vítězslav Dohnal
E-mail: vdohnal@probonoaliance.cz
Tel.: 776 834 534