Škola lidských práv hlásí ještě volná místa. Protože bychom je rádi zaplnili, rozhodli jsme se vyhlásit druhé kolo pro přihlašování s uzávěrkou 15. července 2019. A současně snižujeme účastnický poplatek z 3.500 Kč na 3.000 Kč.

Ti, co se přihlásili včas, jsou samozřejmě za účastníky přijati a i oni hradí snížený účastnický poplatek.

Pokud víte o někom, kdo by měl zájem se Školy lidských práv zúčastnit, předejte mu prosím informaci, že to je stále ještě možné.

Bližší informace poskytne děkan Páté právnické fakulty, Mgr Vítězslav Dohnal (tel. 776 834 534, email vdohnal@probonoaliance.cz).