Pandemie způsobená koronavirem poznamenala letošní Školu lidských práv ve dvou směrech. V prvé řadě tím, že jsme dlouho nevěděli, zda se akce vůbec bude moci uskutečnit. Jsme rádi, že nakonec se situace zlepšila natolik, že můžeme začít s přihlašováním účastníků.

A současně nemůžeme pominout to, že krizová situace zasahuje velmi citelně také do lidských práv a jejich ochrany. Například tím, že se zvyšuje počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, dále nárůstem emocionálně vypjatých situací a rovněž i omezenou kapacitou veřejných institucí věnovat se lidskoprávním případům. A protože Škola lidských práv se snaží s dobou držet krok, bude se tématu vlivu krize na ochranu lidských práv v nezanedbatelné míře věnovat.

Škola lidských práv 2020 proběhne ve dnech 13. – 19. září opět v Náměšti nad Oslavou. Zúčastnit se mohou studenti ze všech ročníků všech právnických fakult v ČR i na Slovensku. K přihlášení využijte formulář na našem webu www.skolalidskychprav.cz.