Jak jsme již avizovali, také letos se uskuteční Škola lidských práv pro studenty právnických fakult. Akce proběhne ve dnech 12. – 18. září 2021 opět v hotelu Na statku v Náměšti nad Oslavou. ŠLP se mohou zúčastnit studenti ze všech ročníků všech právnických fakult v ČR i na Slovensku.

Zájemci se mohou již nyní přihlašovat k účasti!

K přihlášení slouží on-line formulář v sekci “Aktuální ročník” na webu www.skolalidskychprav.cz.

Těšíme se na vaše přihlášky a na setkání v září v Náměšti

Vítězslav Dohnal

děkan Páté právnické fakulty